Constitució de la Taula de les Arts Visuals

#TAV_taulaDeLesArtsVisuals

Les associacions signants d’aquest comunicat volem fer públic la constitució de la Taula de les Arts Visuals de la Comunitat Valenciana, TAV, una plataforma independent que naix des del treball conjunt que estem realitzant com a resposta d’urgència davant de l’estat d’excepció esdevingut pel COVID-19. Per aquest motiu hem decidit donar un pas més en el nostre compromís amb els col·lectius que representem i abordar junts els aspectes i problemàtiques que afecten a aquestes professions, i al mateix temps, accelerar un procés que ja veníem reclamant a les diverses institucions públiques i privades que formen part del context professional de les Arts Visuals al nostre territori.

Els objectius de la TAV són enfortir el teixit cultural dins de l’àmbit de les nostres respectives associacions, donar veu als drets culturals de la ciutadania i formar part de les solucions que reforcen el sector per a fer possible un reconeixement de totes les professions vinculades a les Arts Visuals, transmetent les propostes als i a les nostres representants en les institucions de la Comunitat Valenciana.

La TAV és una taula oberta, inclusiva i participativa, amb una vocació transversal i multidisciplinària, integrada per un ampli grup de professionals que van des dels i les artistes, passant pels comissaris i comissàries, les galeries, la crítica i la investigació. Té com a objectiu trobar, consensuar, redactar, proposar i defensar mesures específiques que posaran en valor el sector de l’art contemporani del nostre territori, amb la finalitat d’aconseguir la seua professionalització i el seu accés a llocs de treball dignes.

La TAV té el propòsit ferm de possibilitar un diàleg constant amb les institucions públiques i privades i amb les persones que formen part del teixit de l’art contemporani de la nostra Comunitat, a més de vetllar pel compliment de la transparència institucional i del codi de les bones pràctiques recollit dins de l’Estatut de l’artista, posant l’accent en la igualtat de gènere. Un altre propòsit és funcionar como un Observatori de les Bones Pràctiques, amb la finalitat de realitzar un seguiment sistemàtic de la seua situació i de l´efectivitat de les mesures adoptades per part dels organismes públics i privats.

  • AVVAC – Artistes Visuals d’Alacant, València i Castelló
  • AVCA – Associació Valenciana de Crítics d’Art
  • IAC – Instituto de Arte Contemporáneo (Comunitat Valenciana/Murcia)
  • ANIAV – Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales
  • LaVAC – Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Com. Valenciana
  • MAV – Mujeres en las Artes Visuales (Alacant, València y Castelló)