ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CRÍTICS D’ART. MANIFEST – DECÀLEG

1. AVCA reivindica poder desenvolupar la feina professional de tots els seus associats i associades amb garanties d’estabilitat, autonomia i amb els recursos econòmics necessaris per a fer-ho, junt amb els nivells d’eficiència i efectivitat que el nostre patrimoni mereix i reclama. En conseqüència, com a professionals compromesos en la defensa, conservació i difusió del patrimoni, expressem la nostra preocupació i condemna per la manca de sensibilitat envers la llibertat d’expressió i autonomia de gestió d’un dels nostres associats.
2. Estem a favor de la llibertat d’expressió cultural en totes les seues manifestacions artístiques menys quan no respecten els principis democràtics de convivència, pluralitat i d’igualtat de totes les persones, amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.
3. Estem totalment en contra de la instrumentalització política que s’està duent a terme on es coarta la llibertat d’expressió cultural, un fet intolerable que al segle XXI, no té cabuda.
4. Defensem la total autonomia dels museus i centres d’art en l’elecció de la seua programació cultural i de les activitats paral·leles dirigides a totes les persones i col·lectius.
5. Secundem i valorem positivament la introducció de nous llenguatges contemporanis dins dels espais culturals, com és el cas del graffiti, que forma part de la nova narrativa artística a nivell mundial i que abans ja s’ha fet amb altres moviments amb caràcter provocatiu, com per exemple el Dadá, el Povera o el Body Art, els quals formen part tant dels museus com dels manuals artístics. La funció de l’art és transmetre sentiments -positius o negatius-, vivències i sobretot despertar consciències en la ciutadania.
6. Estem a favor de la utilització dels diferents espais culturals i -per tant-, del Centre del Carme per a qualsevol manifestació artística, perquè el valor del passat es veu regenerat quan entra en contacte amb el present, com ha succeït aquests últims anys en el CCCC, que ha passat de ser un lloc desconegut per les valencianes i pels valencians a ser l’espai cultural més visitat de la Comunitat Valenciana, aconseguint amb això que la ciutadania conega i valore un patrimoni que li era alié i desconegut. D’altra banda, el gust és un criteri subjectiu, que està subjecte a l’educació i condicionat pel context social i temporal de cada època. La història de l’art ens mostra que moltes de les creacions artístiques que hui són referències culturals d’ordre
mundial van ser menyspreades en el seu temps, per la qual cosa la bellesa o la lletjor no poden ser aspectes definitoris del valor artístic d’una obra d’art, ni la seua avaluació present hauria de condicionar la manera en la qual tan a la lleugera són jutjades fora de l’àmbit especialitzat.
7. Enaltim la gestió implantada en el Centre del Carme i en el Consorci de Museus. Una gestió sol·licitada per les associacions de professionals del sector, basada en les bones pràctiques i la transparència, en les convocatòries públiques destinades a tots els col·lectius i que defensen la igualtat d’oportunitats en un camí definit cap a la recerca de la professionalització de la Cultura, un sector molt castigat per la crisi i l’absència d’oportunitats.
8. Valorem que gràcies a la introducció de les Bones Pràctiques en el sector de les Arts Visuals, s’ha aconseguit produir un canvi en la consciència col·lectiva on els Comissaris/es, els Crítics/ques de l’art i, els i les artistes ara comencen a ser un sector reconegut i valorat professionalment, amb una remuneració justa que no infravalora el treball dels creadors teòrics i plàstics.
9. Elsi les professionals de la Cultura no podem permetre que ens silencien, la qual cosa ens porta a desfer el camí recorregut i que tant ens ha costat. No podem cedir a pressions polítiques que limiten la llibertat creativa.
10. Donem el nostre suport a José Luis Pérez Pont qui ha aconseguit posar la Comunitat Valenciana en el centre generador de la Cultura Contemporània de qualitat i amb ressò internacional, creant aquesta “agitació” cultural tan necessària i que, en poc temps, ha estat reconeguda. Des d’AVCA recolzem la seua gestió con a director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que ha aconseguit canviar i revolucionar les antigues formes de gestió cultural apostant per un nou concepte on posa en valor i emfatitza la necessària professionalització de la cultura. La gestió de José Luis Pérez Pont al capdavant del Consorci de Museus i del Centre del Carmen és irreprotxable i honesta. El fruit del seu model de gestió ha situat a la institució com a capdavantera de la Comunitat Valenciana i una de les primeres a nivell estatal.

València, a 9 de juny de 2022

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CRÍTICS D’ART, AVCA