ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CRÍTICS D’ART. MANIFEST – DECÀLEG

1. AVCA reivindica poder desenvolupar la feina professional de tots els seus associats i associades amb garanties d’estabilitat, autonomia i amb els recursos econòmics necessaris per a fer-ho, junt amb els nivells d’eficiència i efectivitat que el nostre patrimoni mereix i reclama. En conseqüència, com a professionals compromesos en la defensa, conservació i difusió del… Leer más →

COMUNICAT D’AVCA SOBRE LA DISCONFORMITAT DAVANT LA LICITACIÓ PER A COBRIR LA PLAÇA DE DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE L’ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ.

Alacant, València i Castelló L’Associació Valenciana de Crítics d’Art, AVCA, després de reunir-se la junta directiva, ha decidit expressar formalment la seua disconformitat davant la licitació per a cobrir la plaça de direcció artística de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, EACC, de l’Institut Valencià de Cultura, IVC.

COMUNICADO DE LA #TAV_taulaDeLesArtsVisuals ANTE LA SITUACIÓN EN LA RENOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL IVAM

La Taula de les Arts Visuals (TAV) es una plataforma independiente vinculada al arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana, creada con el firme propósito de propiciar un diálogo entre las instituciones culturales y la ciudadanía y de mejorar las políticas vinculadas a las Artes Visuales, tanto en su funcionamiento (respetando las buenas prácticas) como en… Leer más →

Constitució de la Taula de les Arts Visuals

#TAV_taulaDeLesArtsVisuals Les associacions signants d’aquest comunicat volem fer públic la constitució de la Taula de les Arts Visuals de la Comunitat Valenciana, TAV, una plataforma independent que naix des del treball conjunt que estem realitzant com a resposta d’urgència davant de l’estat d’excepció esdevingut pel COVID-19. Per aquest motiu hem decidit donar un pas més… Leer más →

Constitución de la Taula de les Arts Visuals

#TAV_taulaDeLesArtsVisuals Las asociaciones firmantes de este comunicado queremos hacer pública la constitución de la Taula de les Arts Visuals de la Comunidad Valenciana, TAV, una plataforma independiente que nace desde el trabajo conjunto que estamos realizando como respuesta de urgencia ante el estado de excepción acontecido por el COVID-19.  Por este motivo hemos decidido dar… Leer más →

Comunicat de proposta de mesures a la Conselleria

Les associacions sotasignants, que des de l’inici d’aquesta situació de crisi provocada pel Coronavirus Covid-19, estem fent reunions i treballant juntes, vam redactar un comunicat com a marc de treball entre Conselleria i el sector de les Arts Visuals, per a així mantenir un diàleg obert amb l’objectiu de seguir posant en comú idees i… Leer más →

Comunicado de medidas propuestas a la Consellería de Cultura

Las asociaciones abajo firmantes, que desde el inicio de esta situación de crisis provocada por la COVID-19, estamos realizando reuniones y trabajando juntas, hemos redactado el presente comunicado como marco de trabajo entre Consellería y el sector de las Artes Visuales, para mantener un diálogo abierto y fluido con el objetivo de seguir poniendo en… Leer más →

Comunicat tras la compareixença del Ministre de Cultura

Les associacions sotasignades del Sector de les Arts Visuals emeten el següent comunicat sobre la compareixença del Ministre de Cultura i Esport: #Huelgadecultura #ApagonCultural #apagonculturalenredes #apagonculturalespaña Des que es va proclamar l’estat d’alarma causat per la pandèmia, sis associacions del sector de l’art contemporani (crítics i comissaris, galeristes, investigadors, gestors i artistes de la Comunitat… Leer más →

Comunicado tras la comparecencia del Ministro de Cultura el 7 de abril de 2020

Las asociaciones abajo firmantes del sector de las Artes Visuales emiten el siguiente comunicado tras la comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte:  #Huelgadecultura #ApagonCultural #apagonculturalenredes #apagonculturalespaña Desde que se proclamó el estado de alarma causado por la pandemia, seis asociaciones del sector del arte contemporáneo (críticos y comisarias, galeristas, investigadores, gestoras y artistas de… Leer más →